huizen

Samen staan we sterk!

Onze buurt hoort bij de eerste bestaande buurten in Nederland die omschakelen op duurzame verwarming. Wij denken dat dit het best en het snelst gaat als elke buurtgenoot actief betrokken is bij de belangrijke stappen die we daarin nemen. Dat is volgens ons de beste garantie dat er een oplossing komt die aan onze voorwaarden voldoet en die winst oplevert voor onze woningen en onze buurt.
Daar gaan wij voor!
Daarom hebben we een unieke aanpak ontwikkeld waarin we ons eigen buurtwarmteplan maken en alle bewoners en woningeigenaren in onze buurt actief betrekken. Ook ondersteunen we buurtgenoten die samen al concrete stappen willen zetten in het voorbereiden van hun woningen. We doen dit alles omdat we op een haalbare en betaalbare manier willen omschakelen op nieuwe energie, maar ook omdat we er energie van krijgen om hier als buurt samen de schouders onder te zetten.

Wij willen een goed alternatief voor aardgas. Dat past bij onze mooie buurt. Dat duurzaam, betrouwbaar, haalbaar en betaalbaar is voor ieder huishouden. En waar we als buurt samen JA tegen zeggen.

Nieuwe Energie voor de Vechtzoom is een initiatief van bewoners uit onze buurt. De buurt is de 115 laagbouwwoningen van de Japuradreef, Costa Ricadreef, Colombiadreef, Bogotadreef en Quitodreef in Overvecht-Noord.

De aanpak en de idee├źn vinden hun weerslag in ons buurtmanifest. Lees verder:

In de media

Het buurtinitiatief Nieuwe Energie Vechtzoom in Overvecht-Noord heeft ook de aandacht getrokken van de media. Zie onderstaande artikelen

Groene Amsterdammer, augustus 2019
https://www.groene.nl/artikel/niet-iets-wat-je-even-uitrolt#menu

Movisies, november 2019
Vechtzoom p16-17

Opmerking
Als buurtinitiatief Nieuwe Energie Vechtzoom in Overvecht-Noord werken wij mee aan een landelijk onderzoek naar bewonersinitiatieven voor energie via Platform31. Gezien onze beperkte tijd zijn wij niet beschikbaar voor andere onderzoeken, interviews e.d.