huizen

Samen staan we sterk!

Onze buurt hoort bij de eerste bestaande buurten in Nederland die omschakelen naar  duurzaam aardgasvrij verwarmen. Wij denken dat dit het best en het snelst gaat als elke buurtgenoot actief betrokken is bij de belangrijke stappen die we daarin nemen. Dat is de beste garantie dat er een oplossing komt die aan onze voorwaarden voldoet en die winst oplevert voor onze woningen en onze buurt. Daar gaan wij voor!

Daarom hebben we een unieke aanpak ontwikkeld om ons eigen buurtwarmteplan te maken en alle bewoners en woningeigenaren in onze buurt actief te betrekken. Ook ondersteunen we buurtgenoten die al concrete stappen willen zetten in het voorbereiden van hun woningen. We doen dit aomdat we op een haalbare en betaalbare manier willen omschakelen naar  nieuwe duurzame energie, maar ook omdat we er energie van krijgen om hier als buurt samen de schouders onder te zetten.

Wij willen een goed alternatief voor aardgas. Dat past bij onze mooie buurt. Dat duurzaam, betrouwbaar, haalbaar en betaalbaar is voor ieder huishouden. En waar we als buurt samen JA tegen zeggen.

Nieuwe Energie voor de Vechtzoom is een initiatief van bewoners uit onze buurt. Dat zijn de 115 laagbouwwoningen van de Japuradreef, Costa Ricadreef, Colombiadreef, Bogotadreef en Quitodreef in Overvecht-Noord, die (merendeeels) nog met gas verwamen.

Onze aanpak en de ideeën zijn gebaseerd op ons Buurtmanifest dat in 2019 door de buurt is vastgesteld. Lees verder:

NIEUWS

Kopgroep Samen inkopen warmtepompen: Wie wil meedoen? (maart 2024)

Met een groep gemotiveerde bewoners uit onze Vechtzoombuurt en de Klopvaartbuurt gaan  we op korte termijn een (all-electric) warmtepomp aanschaffen. Onze huidige voorkeursoplossing is de PVT warmtepomp. Samen kunnen we kennis delen en wellicht
ook inkoopvoordeel regelen. Belangrijk vinden we wel om te benadrukken dat we
elkaar kunnen helpen, maar dat iedereen zelf verantwoordelijk blijft voor zijn eigen
afweging en regelwerk. Het is dus geen volledige ontzorging.

Wilt u meedoen dan moet u een korte enquête invullen.

Open die via deze LINK en vul het formulier zo volledig mogelijk in.

Ons plan ‘Warmtepomp voor Iedereen’ (november 2023)

Sinds begin 2023 hebben we gewerkt aan ons plan ‘Warmtepomp voor iedereen’ . Het plan is nu ver genoeg uitgewerkt en we hebben het in november aangeboden aan de gemeente.
Volgens ons is dit plan beter dan aansluiting op de stadsverwarming. 
Volgens onze berekening zijn de kosten voor de gebruiker in de meeste gevallen gelijk of lager dan de stadsverwarming. En het is duurzamer. Bovendien blijft de bewoner de baas over zijn of haar eigen warmtevoorziening. Een onafhankelijk bureau heeft ons plan beoordeeld. Zij concluderen dat het wat betreft de kosten voor gebruikers kan concurreren met de stadsverwarming. Lees de Samenvatting plan Warmtepomp voor iedereen 20-11-2023

Meer informatie over het plan Warmtepomp voor iedereen kun u vinden onder  BUURTWARMTEPLAN van deze website (via de link of de navigatieknop in de bovenbalk)
Het kan even duren voordat alle informatie daar goed is geplaatst, onze excuses daarvoor.

Onze vraag aan de gemeente is:
1. Stel voor ons plan per woning een zelfde subsidiebijdrage beschikbaar als voor aansluiting op de stadsverwarming.
2. Werk samen met ons een manier uit om de investering voor de warmtepomp en het isoleren van de woning voor iedereen toegankelijk en mogelijk te maken.
3.
Leg – als de gemeente met haar eigen uitvoeringsplan aardgasvrij voor Overvecht-Noord aan de wijk pesenteert –  dit samen met ons plan voor aan de buurt als twee  gelijkwaardige alternatieven, zodat de bewoners kunnen kiezen.

Wij hebben de gemeenteraad in een brief gevraagd ons plan te onderrsteunen.
Lees de Brief aan gemeenteraad over plan Warmtepomp voor iedereen 20-11-2023