Buurtwarmtenet

In november en december 2020 is het voorstel om een buurtwarmtenet te onderzoeken als alternatief voor aardgas verspreid onder de bewoners van onze buurt. Hoewel het door corona niet mogelijk was om huiskamergesprekken te voeren zoals in 2019, hebben wij en de buurtcontactpersonen met het grootste deel van de bewoners het gesprek kunnen voeren over dit voorstel. De vraag die wij de bewoners hebben voorgelegd was:

“Vindt u het een goed idee dat we dit in 2021 verder onderzoeken en uitwerken tot een haalbaar plan? Kunt u daar achter staan?”

Een grote meerderheid van de huishoudens waarmee we hebben gesproken heeft hier
positief op gereageerd.

Op basis van deze gesprekken is een rapport samengesteld en dat kunt u hier downloaden.


Wat is een buurtwarmtenet?

Een buurtwarmtenet is een vorm van een warmtenet. Een warmtenet wat zich uitstrekt over de hele stad noem je ook wel stadsverwarming. Onze voorkeur gaat uit naar een warmtenet met een aanwijsbare duurzame bron voor onze buurt en met blijvende invloed voor onze buurt. Dat noemen we een buurtwarmtenet.

Hieronder eerst een aantal links met basisinformatie over warmtenetten.

Filmpje over warmtenetten van de NOS
Uitleg Milieucentraal
Uitleg HIER

Een buurtwarmtenet wordt dus gevoed door een duurzame bron in onze buurt. Daarvoor zijn verschillende opties denkbaar die we verder gaan onderzoeken komend jaar. De belangrijkste zijn warmte winnen uit de bodem, warmte winnen uit de oppervlaktewater zoals van de Vecht of warmte winnen uit de zon met zonnecollectoren. Hierna volgens wat links met meer achtergrondinformatie over deze warmtebronnen.

Warmte uit de bodem
Warmte uit oppervlaktewater
Warmte van de zon

De tweede belangrijke eigenschap van een buurtwarmtenet is dat wij als buurt blijvende invloed houden. Bij de Utrechtse stadsverwarming kan dat op dit moment (nog) niet. Wel zijn er op allerlei plekken in Nederland initiatieven zoals Nieuwe Energie Vechtzoom die bezig zijn wel blijvende betrokkenheid en soms ook eigendom door bewoners van hun eigen warmtenet te organiseren. In Culemborg en Terheijde zijn er zelfs al warmtenetten aangelegd. We staan dus zeker niet alleen.

EnergieSamen: inspirerende voorbeelden
Buurtwarmte webinar Energie-U

Standpuntnota & verslag heisessie: onze overwegingen toegelicht

De kerngroep is niet over één nacht ijs gegaan bij het bepalen van dit plan. In de eerste helft van het jaar waren wij actief betrokken bij een onderzoek naar de kosten van de verschillende alternatieven wat in opdracht van de gemeente werd uitgevoerd. Daarna hebben wij samen als kerngroep en ook samen met de kerngroep van Klopvaart Aardgasvrij en Energie-U gesproken over wat ons te doen staat. In de standpuntnota is onze beoordeling van de verschillende alternatieven en de keuze waar wij nu voor staan verder uitgewerkt. Als achtergrond daarbij hebben we ook tijdens een heisessie alle alternatieven gescoord op onze voorwaarden.

  • Standpuntnota
  • Tussenstand vergelijking van alternatieven op onze voorwaarden (link)

Relevante achtergrond documenten over aardgasvrij in onze wijk

Het onderzoek naar de kosten van de alternatieven voor aardgas wordt door de gemeente pas in de loop van november openbaar gemaakt. Omdat wij zelf actief betrokken waren kennen we de inhoud en conclusies wel en namen die mee in onze plannen. Er zijn diverse andere studies en documenten waar wij ons op baseren. Hieronder de meest belangrijke.