Categoriearchief: Geen categorie

NIEUWS

Ons plan ‘Warmtepomp voor Iedereen’ (november 2023)

Sinds begin 2023 hebben we gewerkt aan ons plan ‘Warmtepomp voor iedereen’ . Het plan is nu ver genoeg uitgewerkt en we hebben het in november aangeboden aan de gemeente.
Volgens ons is dit plan beter dan aansluiting op de stadsverwarming. 
Volgens onze berekening zijn de kosten voor de gebruiker in de meeste gevallen gelijk of lager dan de stadsverwarming. En het is duurzamer. Bovendien blijft de bewoner de baas over zijn of haar eigen warmtevoorziening. Een onafhankelijk bureau heeft ons plan beoordeeld. Zij concluderen dat het wat betreft de kosten voor gebruikers kan concurreren met de stadsverwarming. Lees de Samenvatting plan Warmtepomp voor iedereen 20-11-2023

Onze vraag aan de gemeente is:
1. Stel voor ons plan per woning een zelfde subsidiebijdrage beschikbaar als voor aansluiting op de stadsverwarming.
2. Werk samen met ons een manier uit om de investering voor de warmtepomp en het isoleren van de woning voor iedereen toegankelijk en mogelijk te maken.
3.
Leg – als de gemeente met haar eigen uitvoeringsplan aardgasvrij voor Overvecht-Noord aan de wijk pesenteert –  dit samen met ons plan voor aan de buurt als twee  gelijkwaardige alternatieven, zodat de bewoners kunnen kiezen.

Wij hebben de gemeenteraad in een brief gevraagd ons plan te onderrsteunen.
Lees de Brief aan gemeenteraad over plan Warmtepomp voor iedereen 20-11-2023