NIEUWS

Onze visie op de verduurzaming van de stadsverwarming

Lees hier (zie link onderaan dit bericht) de reactie van de  buurtinitiatieven Nieuwe Energie voor de Vechtzoom en Klopvaartbuurt aardgasvrij in Overvecht-Noord  op de “verduurzamingsstrategie van Eneco”. Deze is op 24 mei naar de Utrechtse gemeenteraad gestuurd als bijlage bij de raadsbrief “Uitvoeringsvraagstukken warmtetransitie”. 
Voor ons als bewonersinitiatieven die werken aan een goede en duurzame warmte oplossing is dit een belangrijk stuk. Overstappen op stadsverwarming – zoals de gemeente in het programma Overvecht-Noord Aardgasvrij voor onze buurten uitwerkt- is alleen zinnig is als het duidelijke klimaatwinst oplevert. Wij hebben grote zorgen over hoe zeker deze klimaatwinst is. Wij merken uit de regelmatige gesprekken dat wij daar een ander perspectief op hebben dan de gemeente en Eneco. In onze standpuntnota leest u uitvoeriger waarom.

Buurtgesprekken 2022

In april en mei 2022 hielden we buurtgesprekken. We hebben de mening gehoord van 48 van de 113 huishoudens in onze buurt, dat is ruim42%. Wij vinden dit een mooi resultaat.

De buurtgesprekken gingen over drie vragen. 1) We zijn gestopt met het buurtwarmtenet, wat vindt u daarvan? 2) Wat vindt u van een aansluiting op de stadsverwarming? 3) Wat vindt u van mogelijke alternatieven, zoals een bodemlus als warmtebron per woonblokje in combinatie met warmtepompen per woning?

Een uitgebreid verslag van de buurtgesprekken en de conclusies die we daar uit trekken kunt u HIER downloaden.