Over ons

Nieuwe Energie Vechtzoom is in 2018 ontstaan als een initiatief van bewoners van de Vechtzoom. Overvecht-Noord, de wijk waar onze buurt in ligt, is in 2017 aangewezen als wijk die als eerste bestaande wijk in Utrecht zal overschakelen naar een duurzaam alternatief voor aardgas. Wij zien dat als een positieve, maar ook wel ambitieuze doelstelling. Wij willen daar op een voor ons haalbare en passende wijze een bijdrage aan kunnen leveren. 

Ons werkgebied
Onze focus ligt op de woningen van de Japuradreef, Bogotadreef, Quitodreef, Costa Ricadreef en Colombiadreef. Wij betrekken alle bewoners en woningeigenaren in ons werkgebied, dus ook huurders en verhuurders.

Onze prioriteiten
Als buurtinitiatief hebben wij drie prioriteiten:
1. Zoveel mogelijk mensen aanhaken
Wij geloven dat we samen meer en betere opties hebben en wij willen voorkomen dat er mensen achter blijven in de omschakeling. Daarom steken we veel energie in het betrekken van alle buurtgenoten.
2, Een eigen buurtwarmteplan
Wij denken dat we het beste plan voor een duurzame energievoorziening voor onze wijk krijgen als we daar zelf actief bij betrokken  zijn. Daarom hebben we als ambitie om ons eigen buurtwarmteplan te maken. Lees verder….
3. Eerste stappen zetten
In de meeste situaties zijn er nu al zinnige stappen te zetten om klimaatwinst te boeken en energiekosten te besparen. We steunen van harte buurtgenoten die al samen stappen willen zetten. lees verder….

Wie zijn wij?
Ons initiatief is voor en door de hele buurt. Na anderhalf jaar is een groot deel van de buurt al op enige wijze betrokken geweest. Een groot aantal buurtgenoten heeft als vrijwilliger al een actieve bijdrage geleverd aan ons buurtinitiatief.

De kerngroep vervult een verbindende en trekkende rol in het initiatief, Zij verbinden en ondersteunen buurtgenoten die iets willen en zij bedenken welke stappen we moeten zetten om ons buurtwarmteplan te gaan invullen.
Een cruciale rol hebben de contactpersonen.  In elk blok van vijf tot tien woningen heeft Nieuwe Energie voor de Vechtzoom een contactpersoon die verbinding houdt met met zijn of haar nabije buren in het blok. Zij zorgen ervoor dat iedereen betrokken blijft en signaleren als er vragen leven of mensen initiatieven willen nemen.
Tenslotte hebben we soms werkgroepen die concrete activiteiten of acties organiseren.  Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen of het buurtfeest.

De kerngroep bestaat op dit moment uit:
Gerbert Hengelaar
Ad Tourné
Peter Vuijst
Niels Blaauwbroek

Wij zijn te bereiken via het e-mail adres: energievechtzoom@gmail.com

Samenwerking met Klopvaartaardgasvrij

Niet alleen onze buurt staat voor de uitdaging van de overgang naar aardgasvrij, dat geldt ook voor de Klopvaartbuurt. Ook daar hebben bewoners zich georganiseerd en werken zij aan een oplossing die voor de bewoners aanvaardbaar en betaalbaar is. Om onze krachten te bundelen werken de twee buurtinitiatieven zoveel mogelijk samen, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat er ook verschillen bestaan tussen de twee buurten. Bent u benieuwd naar de stand van zaken van het buurtinitiatief in de Klopvaart? Kijk dan op hun website Klopvaartaardgasvrij.