Ons buurtmanifest

Het buurtmanifest is de eerste van drie stappen om te komen tot een eigen buurtwarmteplan. Ook hier blijkt wat kenmerkend is voor onze aanpak: wij gaan voor het ontwikkelen van een buurtwarmteplan waar elk huishouden in de buurt actief bij betrokken is.

Wat staat er in het buurtmanifest?
In het buurtmanifest bepalen we wat voor ons een goed alternatief voor aardgas zou zijn en hoe we dat samen gaan uitwerken. Op basis van gesprekken met bijna alle huishoudens in onze buurt hebben we tien voorwaarden opgesteld waaraan de oplossing zou moeten voldoen. Dat is de basis voor het wederzijds commitment dat wij als buurt naar elkaar maken om tussen 2025 en 2030 om te schakelen als er een oplossing komt die aan deze voorwaarden voldoet. Daarnaast leggen we in het buurtmanifest vast welke stappen we gaan zetten, hoe we samen besluiten en welke oplossingen worden verkend. Er staat ook in dat we daar wel ondersteuning bij nodig hebben.

Lees hier het definitieve buurtmanifest


Hoe zijn we gekomen tot dit buurtmanifest?

Bij het opstellen van het buurtmanifest is een meerderheid van onze buurt actief betrokken geweest. In de eerste helft van 2019 heeft de kerngroep het buurtmanifest uitgewerkt. Daar heeft een groep van ongeveer vijftien buurtgenoten ook in meegedacht. Op het buurtfeest ter ere van het 50-jarig bestaan van onze buurt op 29 juni 2019 is het buurtmanifest gepresenteerd. Daarna zijn van eind augustus tot begin oktober vijftien huiskamergesprekken gevoerd waar het manifest is besproken en toegelicht. 61% van alle huishoudens was bij zo’n gesprek aanwezig. Daarnaast hebben de contactpersonen nog met bijna alle andere huishoudens gesproken, zodat er in totaal met ongeveer 90% van de huishoudens hierover contact is geweest. Dat heeft geleid tot meer dan 100 vragen en suggesties die door de kerngroep zijn verwerkt. Op basis daarvan is de nieuwe versie van het buurtmanifest opgesteld. Deze versie is de basis voor de eerste stemming in november 2019.

De toelichting op de verwerking van alle inbreng uit de buurt

Het oorspronkelijke manifest inclusief uitgebreide toelichting

In het oorspronkelijke manifest staat een zeer uitgebreide toelichting bij alle punten.